The OCS Heart TransMedics

OCS Heart firmy TransMedics to obecnie najlepszej jakości sprzęt na świecie, służący do transportu pobranego do przeszczepu serca. To innowacyjne urządzenie, pozwala niemal 3-ktornie wydłużyć czas przydatności organu do wszczepienia. W Polsce nadal korzystamy z przestarzałej metody transportu w lodzie, która umożliwia wykonanie przeszczepu w ciągu zaledwie 4 godzin. Dzięki aparaturze OCS Heart transplantolodzy zyskują 12 godzin!

OCS Heart to przenośny, ciepły system perfuzji i monitorowania zaprojektowany do utrzymywania serca dawcy w stanie bardzo zbliżonym do ludzkiego, metabolicznie aktywnym. Monitorując kluczowe parametry funkcjonującego serca, lekarze mogą ocenić potencjalnie odpowiedni stan i żywotność serca.

System ciągłej perfuzji serca pozwala w dzisiejszych czasach na zwiększenie ilości wykonywanych przeszczepów bez pogorszenia wyników tej metody, poprawę wyników leczenia oraz na zmniejszenie kosztów opieki nad pacjentem. Ponadto system ten podnosi jakość świadczonych usług transplantacyjnych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na przeszczep pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca, zmniejsza częstość występowania poważnych powikłań oraz skraca średni czas hospitalizacji, co ma istotne znaczenie w redukcji kosztów wynikających z opieki pooperacyjnej.

🧡 Zalety sprzętu OCS Heart TransMedics:

  1. Umożliwienie przeszczepu serca u pacjentów obecnie wykluczonych, np. z wadami wrodzonymi serca, po wielu operacjach paliatywnych w dzieciństwie. Są to młodzi dorośli około 18-30 lat, których serca wielokrotnie operowane kończą swój bieg. Przeszczep u tych pacjentów na pewno przekroczy 4 godziny.
  2. Dramatycznie poprawia wyniki w grupach wysokiego ryzyka, np. u biorców na wspomaganiu sztucznymi komorami.
  3. Dramatycznie poprawia powtórne przeszczepy, których wyniki obecnie złe.
  4. Poprawia wyniki normalnych przeszczepów, poprzez skrócenie czasu pobytu w OIT i mniejsze odrzucanie.
  5. Zwiększa pulę dawców o suboptymalnych, np. starszych lub ze słabszym sercem, gdyż OCS Heart umożliwia ocenę serca i adekwatną decyzję o wszczepieniu lub rezygnację.
  6. Zwiększa pulę dawców o tych ze stwierdzoną śmiercią na miejscu lub po nieskutecznej resuscytacji, wszczepienie może nastąpić nawet po 30 minutowym zatrzymaniu akcji serca, które w systemie OCS jest ożywione i odżywione. Istotna jest tutaj ocena funkcji.
  7. Duży zapas czasowy w postaci 12 godzin umożliwia zwiększenie elastyczności transportu i dotarcie do odległych szpitali.
  8. Umożliwia lepszy dobór dawców pod względem tkankowym i HLA.

#LekarzeDlaTransplantacji

Przechowywanie pobranego narządu jest jednym z kluczowych etapów wpływających na wynik przeszczepienia, stało się to jeszcze bardziej istotne w erze kwalifikacji narządów od coraz starszych dawców, o rozszerzonych kryteriach oraz od dawców po zatrzymaniu krążenia. Postęp w pokonywaniu tych wyzwań w dużym stopniu utrudnia m.in. obecnie wykorzystywana metoda przechowywania pobranego serca w hipotermii prostej.

Ograniczony czas zimnego niedokrwienia to jest od momentu porania serca do momentu ukończenia wszczepiania wynosi 4 godziny. Jest to okres, który w niektórych przypadkach jest niemożliwy do osiągnięcia ze względu na odległość dawcy od biorcy, lub złe warunki atmosferyczne, które limitują transport lotniczy. Szansą dla tego toku postępowania wydaje się zastosowanie ciągłej perfuzji w normotermii, w trakcie transportu pobranego narządu.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk, kardiochirurg i transplantolog kliniczny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Dla Transplantacji

 

Rewolucyjne odkrycie dr Waleed Hassanein

Dr Waleed Hassanein jest założycielem firmy TransMedics, której głównym celem jest wprowadzenie rewolucji w przeszczepie narządów oraz leczeniu schyłkowej niewydolności płuc, serca i wątroby. 

Pionierskie badania kliniczne doprowadziły dr Hassaneina do opracowania całkowicie nowej dziedziny konserwacji żywych narządów do przeszczepów. Dzięki przenośnej technologii Organ Care System (OCS™) firmy TransMedics można utrzymywać przy życiu i funkcjonowaniu ludzkie narządy (np. bicie serca, oddychanie płuc, wytwarzanie żółci przez wątrobę itp.). 

Dr Hassanein jest uznawany za jednego z 50 najlepszych światowych myślicieli w dziedzinie opieki zdrowotnej. Jest laureatem nagrody Tribeca Disruptive Innovators Award oraz finalistą nagrody Europejskiego Urzędu Patentowego Inventor Award. Dr Hassanein jest częstym gościem międzynarodowych konferencji poświęconych przyszłości transplantacji.