materiały

Opinia Kierownika Programu Transplantacji Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie koło Warszawy - patrona merytorycznego programu 12 godzin dla życia. Prof. dr hab.n. med. Mariusza Kuśmierczyka

Program przeszczepiania serca na całym świecie stoi w obliczu poważnych wyzwań w postaci spadającej z roku na rok ilości przeprowadzanych transplantacji serca, niepewnym rokowaniu pacjenta po przeszczepie oraz w postaci rosnących kosztów opieki nad pacjentem. Jednocześnie brak odpowiedniej ilości narządów do przeszczepienia oraz rosnąca grupa pacjentów ze skrajną niewydolnością serca oczekujących na przeszczep, wymusiły, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, na ośrodkach transplantacyjnych ciągłe poszerzanie kryteriów kwalifikujących dawców narządów, a więc akceptację narządów marginalnych. Przechowywanie pobranego narządu jest jednym z kluczowych etapów wpływających na wynik przeszczepienia, stało się to jeszcze bardziej istotne w erze kwalifikacji narządów od coraz starszych dawców, o rozszerzonych kryteriach oraz od dawców po zatrzymaniu krążenia. Postęp w pokonywaniu tych wyzwań w dużym stopniu utrudnia m.in. obecnie wykorzystywana metoda przechowywania pobranego serca w hipotermii prostej. Ograniczony czas zimnego niedokrwienia to jest od momentu porania serca do momentu ukończenia wszczepiania wynosi 4 godziny. Jest to okres, który w niektórych przypadkach jest nie możliwy do osiągnięcia ze względu na odległość dawcy od biorcy, lub złe warunki atmosferyczne, które limitują transport lotniczy.
Urządzenie Transmedics – OCS Heart (organ care system) filmik:
Szansą dla tego toku postępowania wydaje się zastosowanie ciągłej perfuzji w normotermii, w trakcie transportu pobranego narządu. Uzyskane serce od dawcy, podłącza się bezpośrednio do zamkniętego systemu pompującego, gdzie system perfuzyjny w wymienniku ciepła, przepływa pod odpowiednim ciśnieniem przez łożysko naczyniowe. Mechanizm ten ma zapewnić odpowiednie ciśnienie onkotyczne , dostarczać potrzebne substraty oraz wypłukiwać resztkowe elementy morfotyczne krwi i szkodliwe produkty przemiany materii . Współczesne zestawy do perfuzji umożliwiają monitorowanie ciśnienia , przepływu , oporu naczyniowego oraz temperatury. Celem takiego działania jest ograniczenie obrzęku komórkowego, lepszego dostarczenia substancji odżywczych i tlenu do przeszczepionego reperfundującego się serca. Ciągła perfuzja zapewnia także protekcyjne działanie na śródbłonek naczyniowy. Stres mechaniczny jaki wywołuje stały przepływ cieczy przez naczynie, stymuluje je do zwiększonej produkcji tlenku azotu . Dzięki temu regulowane jest napięcie naczyń co pozwala na jego rozkurcz i dokładne dostarczenie substancji zawartych w płynie perfuzyjnym do całej tkanki narządu. Ciągła perfuzja stwarza optymalne warunki przechowywania pobranego serca, w trakcie jego transportu .Metoda ta pozwala w dużym stopniu na zmniejszenie epizodów ostrego odrzucania, istotnie redukuje odsetek pacjentów z opóźnioną czynnością przeszczepu. Pozwala na przeprowadzenie ex-vivo diagnostyki w przypadku ukrytych patologii serca (m.in. : choroba wieńcowa , wada zastawkowa serca ), a w przypadku zakażonych dawców, może przyczynić się do zmniejszenia liczby kopii wirusa, i jego translokacji do biorcy narządu. A więc znacząco pozwala na zmniejszenie kosztów wynikających z opieki nad pacjentem. Zwiększa przeżywalność przeszczepu oraz poprawia jego czynność, co ma tak ogromne znaczenie zwłaszcza w erze rosnącej liczby dawców marginalnych.
Podsumowując system ciągłej perfuzji serca pozwala, w dzisiejszych czasach, na zwiększenie ilości wykonywanych przeszczepów bez pogorszenia wyników tej metody, poprawę wyników leczenia oraz na zmniejszenie kosztów opieki nad pacjentem. Podnosi jakość świadczonych usług transplantacyjnych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na przeszczep pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca, zmniejsza częstość występowania poważnych powikłań, oraz skraca średni czas hospitalizacji, co ma istotne znaczenie w redukcji kosztów wynikających z opieki pooperacyjnej. Kolejnym istotnym problemem w kardiologii i kardiochirurgii staje się narastająca liczba pacjentów z wadami wrodzonymi serca operowanymi w przeszłości kilkukrotnie np. pacjenci z jednokomorowym sercem lub pacjenci , u których funkcję lewej komory pełni prawa komora, która z wiekiem staje się niewydolna. Większość tych chorych jest i będzie w przyszłości kwalifikowana do przeszczepu serca. Transplantacja u tych chorych jest nie lada wyzwaniem z powodu rodzaju wyjściowej wady wrodzonej oraz wykonanych wcześniej operacji i połączeń. Technika operacyjna wymaga uzyskanie przed wszczepieniem nowego serca pozamykanie starych połączeń, tak żeby można
było wszczepić prawidłowe serce. Procedura ta wymaga dłuższego czasu i zazwyczaj jest trudna do wykonania w granicach czasowych czterech godzin, czyli dozwolonego czasu zimnego niedokrwienia przeszczepianego serca.
Urządzenie transmedics pozwala wydłużyć okres niedokrwienia do 12 godzin co byłoby idealnym rozwiązaniem dla tej grupy chorych. Należy dodać, że są to pacjenci w wieku 15-30 lat.