Rada Naukowa

Rada Naukowa przy Fundacji Dla Transplantacji to zespół najlepszych kardiochirurgów w Polsce, którzy postanowili zaangażować się w walkę o przyszłość transplantacji serca w naszym kraju. Wspólnie chcą zebrać pieniądze na wyjątkową aparaturę OCS Heart – zaawansowany sprzęt firmy TransMedics służący do transportu bijącego serca. OCS Heart utrzymuje żywotność i przydatność pobranego serca do przyczepu przez 12 godzin.

W odróżnieniu do wielu krajów świata, w Polsce nadal korzystamy z przestarzałej metody transportu w lodzie, która umożliwia wykonanie przeszczepu w ciągu zaledwie 4 godzin. Niska temperatura chroni organ przed destrukcją spowodowaną niedotlenieniem, ale jednocześnie je uszkadza. Niestety w wielu wypadkach, pomimo silnych starań zespołu operującego, nie udaje się wygrać z czasem.

Wiedząc, że są na świecie technologie, które mogą odmienić oblicze polskiej transplantologii, chcemy zrobić wszystko co w naszej mocy, aby każdy ośrodek w Polsce zajmujący się przeszczepem serca (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Zabrze, Kraków) dysponował aparaturą OCS Heart. To nowoczesny i jedyny sprzęt na świecie, który zapewnia sercu fizjologiczne warunki: serce jest ciepłe, bijące, odżywiane i poddane ciągłemu badaniu. Takie warunki wydłużają czas przydatności narządu do wszczepienia do 12 godzin.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk – kardiochirurg i transplantolog kliniczny, profesor nauk medycznych, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Serca Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie. W 2016 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za rozwój transplantacji serca. Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej kadencji 2018–2022. Jest Przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji Dla Transplantacji, sprawuje nadzór merytoryczny nad projektem #12GodzinDlaŻycia oraz nad wprowadzeniem systemu The OCS Heart do Polski.

dr n. med. Zygmunt Kaliciński – kardiochirurg, transplantolog, Prezes Fundacji Dla Transplantacji oraz pomysłodawca akcji #12godzinDlaŻycia i #ZostawSerceNaZiemi. Obecnie pracuje jako starszy asystent w Klinice Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Absolwent AM w Warszawie Wydział Lekarski. Podyplomowe studia zagraniczne odbył w Królewskim Szpitalu Dziecięcym w Liverpoolu w UK oraz w znanym ośrodku kardiochirurgii w USA w University of Alabama Birmingham. Po uzyskaniu tytuł doktora nauk medycznych pracował i studiował w Los Angeles w słynnym UCLA (University of California). Nawiązał i kontynuował wieloletnią współpracę z jednym z najsłynniejszych kardiochirurgów wszech czasów prof. Yves Lecomptem z Institute Hospitalier Jaques Cartier w Paryżu. 

Od zawsze prowadził działalność społeczna: 1992 – zdobył fundusze na unowocześnienie aparatury oraz budynku Szpitala Dziecięcego przy ul. Marszałkowskiej 24, pomagał też w pracach Komitetu UNICEF – Oddział Warszawa jako członek. Sprawował funkcję Prezesa Rady Fundacji na rzecz rozwoju Chirurgii Dzieci im. Prof. Zygmunta H. Kalicińskiego, którą założył z bratem prof. dr hab n. med. Piotrem Kalicińskim ku pamięci ojca prof. Zygmunta H. Kalicińskiego.

prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity – kardiochirurg, profesor medycyny. Dyplom lekarski, doktorat i habilitację uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), gdzie sprawuje funkcję kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Katedry Kardio-Torakochirurgii Wydziału Lekarskiego II.

Jest pomysłodawcą i głównym realizatorem programu przeszczepów serca w Wielkopolsce. Zespół poznańskich kardiochirurgów pod jego kierunkiem dokonał w marcu 2010 roku pierwszego przeszczepienia serca w poznańskiej klinice. Odtąd Poznań stał się piątym ośrodkiem w kraju (obok Krakowa, Zabrza, Gdańska i Warszawy) dokonującym przeszczepów serca.

Zasiada w radzie nadzorczej poznańskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Transplantologii.

prof. dr hab. n. med. Bogusław Kapelak – chirurg ogólny oraz kardiochirurg, profesor nauk medycznych. Od 2014 r. Kierownik Kliniki Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii IK CM UJ. Od 2015 r. pełni obowiązki Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

W trakcie dotychczasowej pracy wykonał samodzielnie ponad 10 000 operacji. Były to operacje tętnic wieńcowych, zastawek serca, tętniaków aorty, a także obwodowych naczyń krwionośnych. Wykonał także ponad 400 transplantacji serca oraz wszczepił kilkadziesiąt długoterminowych systemów wspomagania lewej komory serca LVAD. Brał udział w wykonaniu po raz pierwszy w Krakowie: transplantacji serca (1988 r.), wszczepienia sztucznej komory serca (1996 r.), przezskórnego wszczepienia stent-graftu wewnątrzaortalnego (2000 r.), przezskórnej plastyce pierścienia zastawki dwudzielnej (2008 r.). W 2017 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

prof. dr hab. n. med. Jan Rogowski – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w Gdańsku.

dr hab. n. med. Tomasz Hrapkowicz – Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej, Endowaskularnej SUM w Zabrzu.